Regulamin

1) Postanowienia ogólne

Introwertyna to jednoosobowa działalność nierejestrowana, reprezentowana przez Martynę Kopczyńską zwaną dalej Sprzedającym.

Administrator pod pod domeną: www.introwertyna.pl prowadzi platformę poświęconą sprzedaży własnoręcznie robionej biżuterii .

Zakup produktów nie wymaga rejestracji.

Sprzedaż ma charakter otwarty dla Użytkowników. Wystawiane towary są dostępne dla Użytkowników bez ograniczeń. Podawane przez Sprzedającego ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej Serwisu przy Towarze, którego dotyczą

2) Słowniczek

SERWIS/SKLEP– portal internetowy zajmujący się sprzedażą towarów, funkcjonujący pod adresem internetowym www.introwertyna.com oraz pod adresem email : introwertyna@gmail.com prowadzony przez Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY/SPRZEDAWCA - Martyna Kopczyńska, prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą.

TOWAR – rzeczy, które może być przedmiotem sprzedaży w Serwisie. Przedmiotem sprzedaży w Serwisie są przedmioty wykonane własnoręcznie przez Sprzedającego, dające się zaklasyfikować zgodnie z istniejącymi kategoriami.

OSOBA – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

KUPUJĄCY – osoba dokonująca zakupu Towaru za pośrednictwem Serwis.

SPRZEDAŻ – procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Wynikiem sprzedaży jest wyłonienie nabywcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie – zwanym Kupującym, a Sprzedającym.

3) Opis wymagań technicznych

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

 • urządzenie z dostępem do Internetu

 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Dla złożenia zamówienia w Sklepie, niezbędne jest posiadanie aktywnego konta e-mail.

4) Zasady zawarcia umowy sprzedaży

Sprzedający ma obowiązek dołożyć wszelkich starań aby doprowadzić do sfinalizowania transakcji kupna-sprzedaży.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
a) wejść na stronę internetową Serwisu;
b) wejść w zakładkę wybranego Towaru i kliknąć opcję „Dodaj do koszyka”;
c) wejść w zakładkę „Cart” i kliknąć opcję „Przejdź do płatności”;
d) wybrać miejsce docelowe przesyłki oraz opcje wysyłki i kliknąć "Kup teraz"
d) w wyświetlającym się formularzu wpisać wszystkie wymagane informacje
e) zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i zaznaczyć, że je się akceptuję
f) kliknąć przycisk "Kontunuuj"
g) wybrać preferowany sposób płatności i uzupełnić wymagane dane
h) kliknąć "Zapłać" i dokonać płatności

5) Sposoby zapłaty za towar i jego dostawy

Towar jest wysyłany jedynie do miejsc na terytorium Polski.

Koszt wysyłki Towaru pokrywa Kupujący, uiszczając go równocześnie z zapłatą ceny Towaru.

Towar wysyłany jest w ciągu 1-5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

Dostępne metody płatności:

 • karta płatnicza,

 • Przelewy24,

 • Blik,

 • Google Pay.

Dostępne metody dostawy:

 • przesyłka kurierska,

 • Poczta Polska - list priorytetowy polecony,

 • dostarczenie towaru do wybranego paczkomatu InPost,

 • dostarczenie towaru do wybranego punktu ORLEN Paczka,

 • dostarczenie towaru do wybranego punktu Pocztex PUNKT,

Jeśli paczka nie zostanie przez Ciebie odebrana, suma zwrócona za kupione towary będzie pomniejszona o koszt wysyłki.

6) Warunki zwrotów i anulacji

Aby odesłać przesyłkę należy skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo, żeby uzyskać adres do zwrotu. Maile należy kierować na adres mailowy introweryna@gmail.com

Sprzedawca daje pełną gwarancję zwrotu towaru w ciągu 14 dni, zgodnie z polskim prawem, to znaczy że klient może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru.

Sprzedawca akceptuje zwroty towaru bez podania przyczyny i wymiany produktów na inny rozmiar, kolor lub całkowicie inny model, o ile jego aktualna cena jest taka sama, jak zwracanego towaru. Jeśli klient nie odbierze przesyłki i wróci ona do Sprzedawcy, nie będzie zwracana suma za wysyłkę - klient dostanie zwrot jedynie za zakupiony towar, a jeśli chce ,aby przesyłka została ponownie wysłana, musi pokryć ponownie koszty wysyłki. Jest to działanie, które ma uchronić Sprzedawcę przed ponoszeniem kosztów, jeśli klient na czas nie odbierze przesyłki.

Jeśli towar wykonywany jest na zamówienie nie będą przyjmowane zwroty.
Jeśli towar nosi ślady użytkowania, również zwroty nie będą akceptowane.

Jeśli paczka nie zostanie przez Ciebie odebrana, suma zwrócona za kupione towary będzie pomniejszona o koszt wysyłki.

Reklamacja:
Jeżeli stwierdzisz wady w otrzymanym zamówieniu, można zgłosić do Sprzedającego reklamacje. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres mailowy introweryna@gmail.com.

Kupujący reklamując towar może żądać:

 • odstąpienia od umowy,

 • wymiany towaru na wolny od wad (wymiany rzeczy na nową).

Na rozpatrzenie reklamacji Sprzedający ma 14 dni, licząc od dnia, w którym otrzymał zgłoszenie reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi przez więcej niż 14 dni, reklamacja zostaje uznana za pozytywnie rozpatrzoną.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenie reklamacji Sprzedający poinformuje, czy towar należy odesłać, czy nie. Adres do zwrotu zostanie podany mailowo.

Jeśli Kupujący zdecydował, że chce wymiany towaru na nowy, Sprzedawca wysyła nowy towar na swój koszt:

 • Sprzedający zażądał zwrotu towaru wadliwego - nowy towar jest wysyłany przeciągu 1-7 dni roboczych od momentu odebrania przed Sprzedającego towaru zwróconego

 • Sprzedawca nie zażądał zwrotu towaru wadliwego - nowy towar jest wysyłany w przeciągu 1-7 dni roboczych od dnia w którym Sprzedający powiadomił Kupującego o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Jeśli Kupujący zdecydował, że chce zwrotu pieniędzy, Sprzedający zwraca pieniądze, po otrzymaniu przesyłki od klienta (jeśli Sprzedający zażądał zwrotu).

W przypadku wysyłki nowego towaru, wysyłany on jest w ciągu 1-5 dni roboczych od momentu odebrania przed Sprzedającego towaru zwróconego.

7) Ochrona danych osobowych -Rodo

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Serwisu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

 • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Serwisie.

Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Serwisie będą przetwarzane do momentu, w którym:

 1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;

 2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;

 3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;

 4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

Dane osobowe Kupujących są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

Dane podawane przez Kupujących są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłki towarów, rozpatrywania reklamacji oraz ewidencji sprzedaży.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i może je dowolnie edytować.

Zgodnie z prawem do bycia zapomnianym, Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy po uprzednim zawiadomieniu www.intorwertyna.com, wysyłając maila na adres introwertyna@gmail.com. Prawo do usunięcia danych osobowych jest uregulowane w artykule 17 Rodo. Administrator strony na życzenie Użytkownika usuwa dane osobowe z bazy serwisu.

Sklep www.introwertyna.com nie ma prawa wykorzystać danych użytkowników w celu marketingowym ani sprzedawać tych danych osobom trzecim.

Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

8) Informacja o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
a) powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
b) Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej;
c) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

9) Możliwe zamiany w regulaminie

Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
a) rozpoczęcia dostarczania przez Sprzedawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
b) dokonania technicznej modyfikacji Serwisu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu

10) Postanowienia końcowe

Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 16.07.2023r.