Polityka Prywatności

Właścicielem strony internetowej introwertyna.com oraz administratorem danych osobowych jest Martyna Kopczyńska, osoba fizyczna prowadząca nierejestrowaną działalność.

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzam informacje gromadzone na stronie introwertyna.com, a także wyjaśnia powody, dla których muszę gromadzić określone dane o użytkowniku. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania ze strony zapoznaj się z niniejszą Polityką Prywatności.

Dbam o Twoje dane osobowe i zobowiązuję się do zapewnienia ich poufności i ochrony.

Jak pozyskiwane są Twoje dane?

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach/klientach i ich zrachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

 2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz Polityka Plików “Cookies”].

Jakie dane są pozyskiwane?

Do zawarcia umowy wymagam podania danych na formularzu umowy/zamówienia.
Jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy sprzedaży.
Są to dane adresowe oraz kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu).

Jeśli chodzi o gromadzenie danych poprzez pliki cookie, można poczytać o nich niżej.
[patrz Polityka Plików “Cookies”].

Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przeze mnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

Dlaczego przetwarzam Twoje dane?

Moim nadrzędnym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych klientów, dlatego też mogę przetwarzać jedynie ograniczone dane, tylko w takim zakresie, w jakim jest to absolutnie konieczne do zrealizowania zamówień.

Do zawarcia umowy sprzedaży wymagam podania danych na formularzu zakupowym. Jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy sprzedaży.
Te dane są mi niezbędne do zrealizowania wysyłki towarów, kontaktu z kupującym (np. informowaniu o wysłaniu zamówienia, czy w razie jakichkolwiek problemów). Dane te także są mi niezbędne przy rozpatrywaniu reklamacji.

Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z formularza do kontaktu ze mną, również mogę wejść w posiadanie dobrowolnie podanych mi danych personalnych. Są one wykorzystywane jedynie w celach kontaktowych z Państwem. Tych danych nie przekazuje dalej.

Informacje zbierane automatycznie są wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć oraz do sporządzania danych statystycznych dotyczących korzystania z mojej Strony internetowej. Wspomniane dane statystyczne nie są gromadzone w sposób umożliwiający identyfikację konkretnego użytkownika systemu.

Możesz odwiedzić moją Stronę internetową bez konieczności ujawniania swojej tożsamości lub przekazywania jakichkolwiek informacji, na podstawie których ktoś mógłby rozpoznać Cię jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę. Jeśli jednak zechcesz dokonać zakup, czy podać inne informacje poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, możesz przekazać mi swoje dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię, nazwisko, miasto w którym mieszkasz, firma, organizacja, numer telefonu. Możesz zrezygnować z podawania mi swoich danych osobowych, jednak wówczas możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji Strony.

Użytkownicy, którzy nie są pewni, które informacje są obowiązkowe, mogą skontaktować się z nami pisząc na adres introwertyna@gmail.com.

Kto jest odbiorcą Twoich danych?

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

 2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

 3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

Twoje prawa:

Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, przysługują Ci następujące prawa związane z Twoimi danymi osobowymi:

 • Prawo do uzyskania informacji.

 • Prawo dostępu do informacji.

 • Prawo do korekty danych.

 • Prawo do usunięcia danych.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 • Prawo do zastrzeżenia sposobu przetwarzania danych.

 • Prawo sprzeciwu.

 • Prawa odnoszące się do automatyzacji podejmowania decyzji i profilowania.

Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się ze mną wysyłając wiadomość e-mail na adres introwertyna@gmail.com.

Ponadto, jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, zaznaczam, że dane użytkownika mogą być przetwarzane w celu realizacji ewentualnych umów z nim zawartych (np. w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem Strony) lub w celu realizacji moich uzasadnionych działań biznesowych wymienionych powyżej. Ponadto należy mieć na uwadze, że informacje o użytkowniku mogą być przekazywane poza granice Unii Europejskiej, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Ochrona danych:

Dokładam szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przeze mnie dane osobowe dotyczą, a w szczególności jestem odpowiedzialna i zapewniam, że zbierane dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych

Ujawnienie informacji wynikających z przepisów prawa:

Wszelkie informacje, które gromadzę, wykorzystuję lub otrzymuję, zostaną ujawnione, jeśli jest to wymagane lub zgodne z prawem, np. w celu wywiązania się z wezwania do sądu lub podobnego postępowania prawnego oraz wówczas, gdy w dobrej wierze uznam, że ujawnienie jest koniecznie w celu ochrony moich praw, Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, wykrycia oszustwa lub w odpowiedzi na wezwanie organów rządowych.

Polityka Plików COOKIES

Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie. Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp.

Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

W ramach strony internetowej wykorzystywane są pliki cookies w celach:

1. Technicznych:

 • zapewniają prawidłowe działania strony internetowej;

 • zapamiętują czy została wyrażona zgoda na pobieranie ciasteczek;

 • zapewniają odpowiednie wyświetlania strony w zależności od wykorzystywanego urządzenia;

 • określają czy z danego urządzenia odwiedzano wcześniej naszą stronę internetową

 • zapamiętują elementy w koszyku;

2. Analitycznych:

 • umieszczane są w celu polepszenia świadczonych usług i dzałania naszej strony internetowej, poprzez pozyskiwanie danych analitycznych, na podstawie których tworzone są statystyki. Zbierają informacje dotyczące ruchu na stronie, źródła ruchu i sposobu korzystania ze stron. Pozyskane informacje są anonimowe i nie pozwalają na identyfikacje użytkownika korzystającego z strony.

 • w celach analitycznych korzystamy z usług firmy Google tj. Google Analytics.

Czas Przechowywania plików Cookies.

Sesyjne - są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej.

Stałe - istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu.

Rodzaj zbieranych danych.

Zaliczamy do nich:

 • adres IP urządzenia z którego korzysta użytkownik;

 • typ urządzenia;

 • czas przebywania na stronie;

 • podjęte czynności na stronie;

 • lokalizację z której dokonywane jest połączenie.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących konkretnych celach:

 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne)

 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)

 • dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego (pliki Cookies statystyczne)

 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

Informacje kontaktowe:

Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, aby uzyskać więcej informacji na temat niniejszej Polityki Prywatności lub w jakiejkolwiek sprawie mającej związek z Twoimi prawami i danymi osobowymi, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres introwertyna@gmail.com.